ROMA

Knjižni blok: odštampan na belom ofsetnom 80 g/m2 papiru, 120 strana Knjižni blok je datumiran u vidu nedeljnog planera Materijal za oblaganje postolja: obostrano kaširana lepenka Dimenzija: 29.5 x 15 cm Pakovanje: 10/1 Preporučena štampa: sito, digitalna štampa |...

Continue reading →

EASY

Dimenzije: 30 x 20 x 10 cm; 38 x 26 x 13 cm; 45.5 x 32 x 15 cm | 34490 | 34.490 | 3449012-45X32X15;34.490.12-45X32X15;3449012-30X20X10;34.490.12-30X20X10;3449012-38X26X13;34.490.12-38X26X13;

Continue reading →

BOTTLE DUO

Dimenzija: 18 x 9 x 38.5 cm | 34489 | 34.489 | 3448971-18X9X38;34.489.71-18X9X38;3448912-18X9X38;34.489.12-18X9X38;3448910-18X9X38;34.489.10-18X9X38;

Continue reading →

BOTTLE

Dimenzija: 9 x 9 x 38.5 cm | 34488 | 34.488 | 3448812-9X9X38;34.488.12-9X9X38;3448871-9X9X38;34.488.71-9X9X38;3448810-9X9X38;34.488.10-9X9X38;

Continue reading →

TUTTO

Dimenzija: 34 x 50 x 25 cm | 34487 | 34.487 | 3448733-34X50X25;34.487.33-34X50X25;3448771-34X50X25;34.487.71-34X50X25;3448712-34X50X25;34.487.12-34X50X25;3448781-34X50X25;34.487.81-34X50X25;

Continue reading →

CORDINI

Dimenzija: 27 x 21 x 12 cm, Dimenzija: 33.5 x 23 x 14 cm, Dimenzija: 24.5 x 24.5 x 15 cm | 34486 | 34.486 | 3448671-33X23X14;34.486.71-33X23X14;3448612-24X24X15;34.486.12-24X24X15;3448671-27X21X12;34.486.71-27X21X12;

Continue reading →

FORMAT

Dimenzija: 21.5 x 17 x 5 cm; 25.5 x 20 x 5 cm; 30.5 x 24 x 8 cm; 31 x 25.5 x 6 cm; 35.5 x 28 x 8 cm; 40 x 32 x 12 cm | 34485...

Continue reading →

EVENT

Dimenzija: 20 x 15 x 6 cm; 25 x 18 x 6 cm; 33 x 24 x 10 cm; 38 x 27 x 10 cm | 34484 | 34.484 | 3448490-25X18X6;34.484.90-25X18X6;3448490-20X15X6;34.484.90-20X15X6;3448490-38X27X10;34.484.90-38X27X10;3448490-33X24X10;34.484.90-33X24X10;

Continue reading →

PRESENT

Dimenzija: 20 x 15 x 10 cm, 25 x 18 x 10 cm, 33 x 24 x 10 cm, 38 x 27 x 10 cm | 34483 | 34.483 | 3448310-33X24X10;34.483.10-33X24X10;3448390-38X27X10;34.483.90-38X27X10;3448310-20X15X10;34.483.10-20X15X10;3448310-38X27X10;34.483.10-38X27X10;3448390-33X24X10;34.483.90-33X24X10;3448390-20X15X10;34.483.90-20X15X10;3448310-25X18X10;34.483.10-25X18X10;3448390-25X18X10;34.483.90-25X18X10;

Continue reading →

PAPER CHIP

Dimenzija: 38 x 32 x 20 cm Pakovanje: 5 kg | 34493 | 34.493 | 3449351;34.493.51;3449371;34.493.71;3449310;34.493.10;3449323;34.493.23;3449330;34.493.30;3449390;34.493.90;

Continue reading →