LAMP

Dimenzija 18 x 1.5 x 0.5 cm Pakovanje: 400/100/1 Preporučena štampa: tampon, sito, digitalna štampa | 37793 | 37.793 | 3779310;37.793.10;3779330;37.793.30;3779390;37.793.90;

Continue reading →

RAY

Dimenzija: 8.5 x 1.6 x 0.6 cm Pakovanje: 400/100/1 Preporučena štampa: tampon, sito, digitalna štampa | 37791 | 37.791 | 3779190;37.791.90;

Continue reading →

STRADA

Dimenzija: 1 m Pakovanje: 300/100/1 Preporučena štampa: tampon | 37620 | 37.620 | 3762010;37.620.10;3762090;37.620.90;

Continue reading →

LINK C

Dimenzija: 7.5 x 3 x 1 cm Pakovanje: 200/50/1 Preporučena štampa: tampon | 37617 | 37.617 | 3761730;37.617.30;3761790;37.617.90;

Continue reading →

FEN 3in1

Dimenzija: 8.8 x 4.5 x 3.8 cm Pakovanje: 200/50/1 Preporučena štampa: tampon | 37614 | 37.614 | 3761420;37.614.20;3761430;37.614.30;3761410;37.614.10;3761490;37.614.90;

Continue reading →

FLASH

Dužina: 1 m Pakovanje: 200/50/1 Preporučena štampa: tampon, digitalna štampa | 37613 | 37.613 | 3761310;37.613.10;3761390;37.613.90;

Continue reading →

LINK

Dimenzija: 7.5 x 3 x 1 cm Pakovanje: 200/50/1 Preporučena štampa: tampon | 37607 | 37.607 | 3760730;37.607.30;3760751;37.607.51;3760790;37.607.90;

Continue reading →